Thông tin về Thiên nhiên và Bảo tồn

Nguồn: http://vn.myblog.yahoo.com/                                 Số:
Ngày: 28/04/2008   


Phát hiện một loài rắn mới thuộc giống Fimbrios ở Việt Nam


http://vn.myblog.yahoo.com/mucdong0990/article?mid=11&fid=-1&action=next


Nguyễn Quảng Trường - Viện sinh thái tài nguyên sinh vật

Các nhà khoa học củaVườn thú Cologne (CHLB Đức), Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Quốc gia (CH Pháp) và Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Việt Nam) vừa công bố một loài rắn mới cho khoa học: Rắn má smithi Fimbrios smithi Ziegler, David, Miralles, Doan and Nguyen, 2008. Mẫu chuẩn duy nhất của loài này được thu thập ở dạng rừng thường xanh trên núi đá vôi, thuộc địa bàn Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, miền Trung Việt Nam.

Hình 1. RẮN MÁ SMITHI ( Fimbrios smithi) ,v - Ảnh: Hồ Thu Cúc

Hình 2.RẮN MÁ SMITHI ( Fimbrios smithi) - hình vẽ : Aurélien Miralles

Đây cũng là loài rắn thứ hai của giống rắn má Fimbrios; loài thứ nhất Fimbrios klossi Smith, 1921 cũng được mô tả dựa trên mẫu chuẩn thu ở cao nguyên Lang Bian, Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam.