Phú Yên: Bắt giữ vụ khai thác trái phép hơn 1.100 cây gỗ hoành tử

Nguồn: http://www.kiemlam.org.vn
Ngày: 10/2/2009

http://www.kiemlam.org.vn/diembao.asp?D=10&M=02&Y=2009

Tháng 1/2009, cả nước đã xảy ra 2.438 vụ vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Lực lượng kiểm lâm đã xử lý 2.241 vụ, trong đó xử phạt hành chính 2.222 vụ, số vụ xử lý hình sự là 19 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước gần 15 tỷ đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our work | Education and Training | Combating the Wildlife Trade | Promoting Awareness | Friends and Supporters | ENV Campaigns | Help us Succeed | Membership | Corporate | Wildlife Volunteers | Report a Crime | News Room and Library | Media gallery | Contact Us
© 2009 Education for Nature Vietnam. All Rights Reserved.
Education for Nature - Vietnam N5. IF1, lane 192 Thai Thinh street, Dong Da District, Ha Noi, PO Box 222, Hanoi, Tel/Fax: (84 4) 3514-8850, E-mail: env@fpt.vn